1ergonomiatitular

prevencio1 prevencio2 
prevencio4 prevencio5

 


 

 

 

 

cometesA PREVINTEGRAL realitzem avaluacions específiques de riscos ergonòmics.

 

Realització d’avaluacions específiques de riscos ergonòmics (NIOSH, OWA, REBA, ERGO IBV, OCRA, etc.)  per integrar l'ergonomia a la seva empresa amb l’objectiu de disminuir els riscos d’aparició de lesions degudes a la manipulació manual de càrregues, postures forçades i/o moviments repetitius.

Disposem d’especialistes amb una àmplia experiència en la matèria, programaris de gestió i anàlisi específics per ajudar-los a prendre les millors decisions.